تنها میعادگاه نمایشگاهی تخصصی دام‌پروری
در ایتالیا

از چهارشنبه ۲۴ تا شنبه ۲۷ اکتبر ۲۰۱۸ (۲ تا ۵ آبان ۱۳۹۷)

مؤثرترین روش برای برقراری تماس مستقیم با شرکت‌های بزرگ کشت و دام‌پروری

نمایشگاه‌های بین‌المللی دام‌پروری کرِمُنا، تنها میعادگاه نمایشگاهی تخصصی دام‌پروری در ایتالیا است که دست‌اندرکاران زنجیرۀ تولید: گاوی، خوکی، زنبورداری و انرژی‌های تجدیدپذیر با منشأ کشاورزی گردهم می‌آیند. نمایشگاه‌های بین‌المللی دام‌پروری کرِمُنا، مؤثرترین وسیله برای شرکت‌های بخش دام‌پروری و کشاورزی هستند که می‌خواهند موقعیت خود را در بازار تثبت کرده و با مشتریان جدید ایتالیایی و بین‌المللی تماس برقرار کنند.

حضور در آن برای کسب و کار تو مفید است

سطح مسلم بین‌المللی

نمایشگاه‌های بین‌المللی دام‌پروری کرِمُنا، رهبری ایتالیا در این بخش را حفظ کرده و یکی از مهم‌ترین ۳ رویداد جهانی در زمینه دام‌پروری هستند.
حضور داشتن در کرِمُنا به‌معنی ورود به قلب دام‌پروری بین‌المللی است.

غرفه‌داران چنین می‌گویند

«همواره یک رویداد استراتژیک برای بازارهای ملی و بینالمللی است»

 

«واقعا یک نقطه مرجع بینالمللی هستند»

«تماسهای واقعاً محسوس و چشمانداز خوب کار»

 

«مهمترین رویداد سال»

«امسال نیز نتایج تجاری ممتازی داشتیم»

 

حقایق بیان‌‌گر آن هستند

ارقام دورۀ ۲۰۱۷ چنین می‌گویند

۶۱.۸۴۱

بازدیدکننده

۸۰۰

علامت تجاری

۱۱۱

رویدادا

۱۰۶۰

انتشار در مطبوعات

از بازدیدکنندگان، روابط تجاری را با غرفه‌داران ایجاد کرده،
یا قصد دارند ایجاد کنند

از بازدیدکنندگان، تصمیمگیرندگان شرکتی هستند

از بازدیدکنندگان این نمایشگاه برای اولین بار بازدید کردند

از بازدیدکنندگان در سال ۲۰۱۸ نیز به نمایشگاه بازخواهند گشت

کرِمُنا در قلب تولید کشت و صنعت غذایی اروپا

کرِمُنا، در مرکز مهم‌ترین سیستم کشت و صنعت دامی اروپا در قلب استان لُمباردی است که تولید آن در یک سال به میزان %۰/۶+ افزایش داشته است.

 • ارزش تولید کشت و صنعت آن ۱۲/۳ میلیارد یورو (برابر با ۱۳% کل تولید ایتالیا) است
 • ارزش تولید کشاورزی آن ۷/۵۵ میلیارد یورو (برابر با ۱۴/۱% مقدار ملی) است.
 • تولید ۲۳% از گاوهای شیری ایتالیا
 • تولید ۴۷% از خوک‌های ایتالیا
 • تولید ۴۴% از شیر ایتالیا
 • تولید ۸۰% از گوشت‌های خوکی در ایتالیا
 • مساحت متوسط شرکت‌های کشاورزی ۱۸/۶ هکتار (دو برابر بقیه جاهای ایتالیا و ۲۷% بیشتر نسبت به بقیه جاهای اروپا)

نمایشگاهی در بالاترین سطح برای ملاقات با مشتریان جدید

بهترین نوع از محصولات بین‌المللی و خدمات در اختیار افراد حرفه‌ایِ بخش کشت و صنعت دام‌پروری هستند که می‌خواهند کسب و کار خود را گسترش دهند و دنبال راه‌کارهایی برای شرکت خود می‌باشند.

 • محصولات و تجهیزاتِ ویژۀ پرورش گاوهای شیری
 • محصولات و تجهیزاتِ ویژۀ پرورش خوک
 • تجهیزات، تأسیسات و فن‌آوری‌های ویژۀ کشتار دام
 • تجهیزات، محصولات و خدماتِ ویژۀ ادارۀ شرکت کشاورزی بیولوژیکی
 • محصولات دام‌پزشکی
 • ‌کارخانه‌های کوچک تولید لبنیات
 • محصولات ژنتیکی برای تلقیح مصنوعی
 • ماشین‌آلات ویژۀ کار بر روی زمین، برداشت و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی
 • محصولات ویژۀ بذرکاری و کودپاشی
 • محصولات، تجهیزات و خدمات ویژۀ بخش خوراک دام
 • تأسیسات ویژۀ تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر
 • تأسیسات فرآوری شیر و مشتقات آن
 • محصولات و خدمات ویژۀ بهداشت زنجیرۀ تولید کشت و صنعت غذایی
 • سازمان‌های صادرکننده گواهی‌نامه‌ها
 • کنسرسیوم‌های حفاظتی
 • نمایشگاه‌ها و کنسرسیوم‌های دام‌پروری
 • مؤسسات پژوهشی و نهادهای حرفه‌ای
 • لوازم جانبی و توزیع‌کنندگان شیر و مشتقات آن

شش نمایشگاه در یک نمایشگاه

برای پاسخگویی به نیازهای مختلف غرفهداران و بازدیدکنندگان، نمایشگاههای بینالمللی دامپروری کرِمُنا، شش تخصص متفاوت را پیشنهاد میکنند:

هفتاد و سومین نمایشگاه بینالمللیِ گاو شیری

نمایشگاه تاریخی پیش‌رو در ایتالیا و رهبر در اروپا، پذیرای تجهیزات و خدمات از بهترین علایم تجاری برای پرورش دام شیری و کشاورزی است. ضمناً هر سال، پذیرای نمایشگاه ملی نژاد فریزلند با بیش از ۴۰۰ قهرمان از این نژاد می‌باشد.

بیست و دومین نمایشگاه خوک کرِمُنا

تنهاسالن اختصاص یافته به پرورش خوک در ایتالیا، در منطقه‌ای که بالاترین تمرکز پرورش دهندگان را دارد. با تاریخچۀ بیست ساله‌اش خود را به‌عنوان نقطّ مرجع ثابت برای این بخش مطرح کرده است.

هشتمین نمایشگاه لبنیات (‎8° EXPOCASEARIA)

میعادگاهی که روی تجهیزاتِ ویژۀ تبدیل و سیستم‌های تولید و بازاریابی شیر و مشتقات آن (پنیر و هم‌چنین ماست و بستنی) متمرکز شده.

ششمین فوروم بینالمللی مرغداری (6‎° INTERNATIONAL POULTRY FORUM)

بزرگ‌ترین متخصصان بین‌المللی پرورش ماکیان، یافته‌های جدید فنی، دام‌پزشکی و بازار خود را باهم مقایسه می‌کنند.

هشتمین نمایشگاه انرژی زیستی (8‎° BIOENERGY)

تنها نمایشگاه ایتالیا در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر از منابع کشاورزی: اتفاقی نیست که در استانی برگزار می‌شود که بیش‌ترین تعداد تأسیسات بیوگاز (حدود ۱۵۰ واحد) را در داخل تنها نمایشگاه کشت و صنعت دام‌پروری در ایتالیا دارد.

سومین نمایشگاه و کنفرانس فنآوری آب و محیط زیست (واتک) ایتالیا (‎3° WATEC ITALY)

رویداد ویژه برای فن‌آوری‌های مدیریت آب‌ها (آب‌یاری، پالایش و فراپالایش آب، فرآوری آب‌های فاضلاب) در همکاری با Kenes Exhibitions Ltd.

نمایشگاه‌های بین‌المللی دام‌پروری کرِمُنا

رویدادی که به سادگی از مرز متر مربع و ۴ روز نمایشگاه فراتر می‌رود

نمایشگاه‌های بین‌المللی دام‌پروری کرِمُنا، بسیار بیشتر از یک نمایشگاه!

CremonaFiere در طول سال اقدامات خاصی از بازاریابی و ارتباطات را انجام می‌دهد تا با کارکنان حرفه‌ای ایتالیایی و با جالب‌توجه‌ترین بازارهای خارجی در حال پیش‌رفت در تماس قرار بگیرد. شرکت در نمایشگاه کرِمُنا به معنی امکان بهره‌برداری از خدماتی با ارزش افزودۀ بالا می‌باشد، به‌عنوان مثال:

 • برنامه خریداران بین‌المللی وارده
 • ارتباط هدف‌مند با کارکنان این بخش
 • خدمات بازاریابی
 • مأموریت‌های بین‌المللی
 • کارگاه‌ها و سمینارها

رشتۀ سخن به‌دست کسانی که در نمایشگاه شرکت کرده‌اند

ادامه مطالب

چرا بازاریابی مشارکتی مهم است؟

ادامه مطالب

با کارکنان CREMONAFIERE تماس بگیر،
به تو کمک خواهیم کرد تا بهترین راه‌حل را برای شرکت خود پیدا کنی

CremonaFiere S.p.A
Piazza Zelioli Lanzini, 1 | 26100 Cremona
Tel: +39.0372.598011 Fax: +39.0372.598222
em
ail: info@cremonafiere.it

massimodebelis

ماسّیمو دِ بِلّیس
massimo.debellis@cremonafiere.it

monica-prandi

مونیکا پراندی
monica.prandi@cremonafiere.it

elisa-dossena

اِلیزا دوسِّنا
elisa.dossena@cremonafiere.it

silvia-caletti

سیلویا کالِتّی
silvia.caletti@cremonafiere.it

اطلاعات بیشتری می‌خواهی؟
آیا ایده خاصی داری؟
با ما مکاتبه کن و باهم بهترین راه‌حل
را برای شرکت تو پیدا خواهیم کرد.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.